Bảo hành trực tuyến

Chính sách bảo hành
Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
 

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

0906.99.91.97

0938.06.96.98

 
Liên kết Website
Tin tức
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • Tủ Mạng TMT 42U (H1970xW532xD700)
  Tủ Mạng TMT 42U (H1970xW532xD700)

  Giá: 3.619.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 15U – D1000 (H850xW600xD1040) Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 15U – D1000 (H850xW600xD1040) Cửa Mica

  Giá: 3.794.200 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 15U – D800 (H850xW600xD840) - Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 15U – D800 (H850xW600xD840) - Cửa Mica

  Giá: 3.335.500 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 20U – D600 (H1050xW600xD640) – Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 20U – D600 (H1050xW600xD640) – Cửa Mica

  Giá: 4.950.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D600 (H1350xW600xD640) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D600 (H1350xW600xD640) – 2 Cửa lưới

  Giá: 6.350.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D1000 (H1350xW600xD1040) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D1000 (H1350xW600xD1040) – 2 Cửa lưới

  Giá: 7.450.000 VNĐ

  Giá mới: 7.400.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D800 (H1350xW600xD840) - Cửa mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D800 (H1350xW600xD840) - Cửa mica

  Giá: 5.879.200 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D600 (H1350xW600xD640) – Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D600 (H1350xW600xD640) – Cửa Mica

  Giá: 6.050.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D1000 (H1350xW600xD1040) - Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D1000 (H1350xW600xD1040) - Cửa Mica

  Giá: 7.150.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D800 (H1350xW600xD840) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D800 (H1350xW600xD840) – 2 Cửa lưới

  Giá: 6.900.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D800 (H1350xW600xD840) - Cửa mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 27U – D800 (H1350xW600xD840) - Cửa mica

  Giá: 6.600.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 32U – D1000 (H1600xW600xD1040) - Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 32U – D1000 (H1600xW600xD1040) - Cửa Mica

  Giá: 8.235.400 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D800 (H1750xW600xD840) - Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D800 (H1750xW600xD840) - Cửa Mica

  Giá: 7.940.800 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D800 (H1750xW600xD840) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D800 (H1750xW600xD840) – 2 Cửa lưới

  Giá: 8.255.400 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) – 2 Cửa lưới

  Giá: 8.834.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800 (H2050xW800xD840) –2 Cửa lưới
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800 (H2050xW800xD840) –2 Cửa lưới

  Giá: 10.898.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D600 (H2050xW600xD640) – Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D600 (H2050xW600xD640) – Cửa Mica

  Giá: 8.249.200 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19”Cabinet 42U – D800 (H2050xW600xD840) - Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19”Cabinet 42U – D800 (H2050xW600xD840) - Cửa Mica

  Giá: 8.897.100 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D1000 (H2050xW600xD1040) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D1000 (H2050xW600xD1040) – 2 Cửa lưới

  Giá: 10.010.300 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D1000 (H2050xW600xD1040) – Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D1000 (H2050xW600xD1040) – Cửa Mica

  Giá: 9.694.600 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U W800 D1000 (H2050xW800xD1040) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U W800 D1000 (H2050xW800xD1040) – 2 Cửa lưới

  Giá: 124.850.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D600 (2 Cửa lưới)
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D600 (2 Cửa lưới)Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D600 (2 Cửa lưới)

  Giá: 8.611.100 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D800 (2 Cửa lưới)
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D800 (2 Cửa lưới)Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U – D800 (2 Cửa lưới)

  Giá: 9.212.800 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19”Cabinet 32U-D800 (Cửa Mica)
  Tủ Mạng TMT-RACK 19”Cabinet 32U-D800 (Cửa Mica)

  Giá: 7.851.500 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Wallmount 6U (H320xW600xD440) – 1 door
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Wallmount 6U (H320xW600xD440) – 1 door

  Giá: 1.685.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19”Wallmount 9U (H440xW600xD440) – 1 door
  Tủ Mạng TMT-RACK 19”Wallmount 9U (H440xW600xD440) – 1 door

  Giá: 1.800.500 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 15U – D600 (H850xW600xD640) – Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 15U – D600 (H850xW600xD640) – Cửa MicaTủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 15U – D600 (H850xW600xD640) – Cửa Mica

  Giá: 3.049.500 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 20U – D800 (H1050xW600xD840) - Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 20U – D800 (H1050xW600xD840) - Cửa Mica

  Giá: 5.500.000 VNĐ

  Giá mới: 5.450.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Open Rack 27U (H1300xW532xD700)
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Open Rack 27U (H1300xW532xD700)

  Giá: 2.271.500 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D600 (H1750xW600xD640) – Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D600 (H1750xW600xD640) – Cửa Mica

  Giá: 7.487.600 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) - Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) - Cửa Mica

  Giá: 8.548.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800 (H2050xW800xD840) – Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800 (H2050xW800xD840) – Cửa Mica

  Giá: 10.584.500 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U W800 D1000 (H2050xW800xD1040) – Cửa Mica
  Tủ Mạng TMT-RACK 19” Cabinet 42U W800 D1000 (H2050xW800xD1040) – Cửa Mica

  Giá: 12.485.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 
Newsletter
 • Tham gia hệ thống MailList của chúng tôi, bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, tin tức, khuyến mãi và tuyển dụng của công ty Hợp Thành Thịnh qua email.
Giỏ hàng

Bạn chưa đặt hàng

 

Hỗ trợ khách hàng

htktHướng dẫn đặt hàng

htktGiải đáp kỹ thuật

htktTư vấn kỹ thuật

htkt Bảng giá

htktDownload Driver

Quảng cáo

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner