Bảo hành trực tuyến

Chính sách bảo hành
Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
 

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

0906.99.91.97

0938.06.96.98

 
Liên kết Website
Tin tức
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet42U– (H2050xW600xD1040) 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet42U– (H2050xW600xD1040) 2 Cửa lưới

  Giá: 10.369.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet D1000 cửa mica
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet D1000 cửa mica

  Giá: 6.000.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U–D1000 cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U–D1000 cửa lưới

  Giá: 7.090.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U–D800 cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U–D800 cửa lưới

  Giá: 6.590.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19” OpenRack27U D700 Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK19” OpenRack27U D700 Cửa Mica

  Giá: 2.216.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U D800 cửa mica
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U D800 cửa mica

  Giá: 6.050.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng Wallmount 9U(H440xW600xD440)
  Tủ Mạng Wallmount 9U(H440xW600xD440)

  Giá: 1.860.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ mạng treo tường 9U H515xW600xD515 Hai Thân
  Tủ mạng treo tường 9U H515xW600xD515 Hai Thân

  Giá: 1.905.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng Wallmount 12U (H584xW600xD440)
  Tủ Mạng Wallmount 12U (H584xW600xD440)

  Giá: 2.700.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ mạng treo tường 12U H617xW600xD600   Hai Thân
  Tủ mạng treo tường 12U H617xW600xD600 Hai Thân

  Giá: 2.005.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 15U – D800 (H850xW600xD840) - Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 15U – D800 (H850xW600xD840) - Cửa Mica

  Giá: 3.310.000 VNĐ

  Giá mới: 3.250.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet15u D1000(H850xW600xD1040) Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet15u D1000(H850xW600xD1040) Mica

  Giá: 3.790.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 15U – D600 (H850xW600xD640) – Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 15U – D600 (H850xW600xD640) – Cửa Mica

  Giá: 2.996.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19Cabinet20U–D600(H1050xW600xD640) cửa mica
  Tủ Mạng VMA-RACK19Cabinet20U–D600(H1050xW600xD640) cửa mica

  Giá: 3.820.000 VNĐ

  Giá mới: 3.750.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet20U–D800(H1050xW600xD840) cửa mica
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet20U–D800(H1050xW600xD840) cửa mica

  Giá: 4.180.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U–D600 cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U–D600 cửa lưới

  Giá: 5.830.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U–D600 cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet27U–D600 cửa lưới

  Giá: 5.450.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D1000 (H1600xW600xD1040) - Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D1000 (H1600xW600xD1040) - Cửa Mica

  Giá: 8.550.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D600 (H1600xW600xD640) – Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D600 (H1600xW600xD640) – Cửa Mica

  Giá: 7.490.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D800 (H1600xW600xD840)- Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 32U – D800 (H1600xW600xD840)- Cửa Mica

  Giá: 8.130.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) - Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) - Cửa Mica

  Giá: 8.870.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) – 2 Cửa lưới

  Giá: 9.160.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) - Cửa Mica
  VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D1000 (H1750xW600xD1040) - Cửa Mica

  Giá: 7.635.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D800 (H1750xW600xD840) - Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D800 (H1750xW600xD840) - Cửa Mica

  Giá: 8.240.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D800 (H1750xW600xD840) – 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D800 (H1750xW600xD840) – 2 Cửa lưới

  Giá: 8.550.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D600 (H1750xW600xD640) – Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 36U – D600 (H1750xW600xD640) – Cửa Mica

  Giá: 7.750.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet42U–D600(H2050xW600xD640) cửa mica
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet42U–D600(H2050xW600xD640) cửa mica

  Giá: 8.500.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet42U–D600(H2050xW600xD640) Cửa Lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet42U–D600(H2050xW600xD640) Cửa Lưới

  Giá: 8.900.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800 –2 Cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800 –2 Cửa lưới

  Giá: 11.316.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet 42U W800 D1000 Cửa Lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK19”Cabinet 42U W800 D1000 Cửa Lưới

  Giá: 11.686.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D1000 – Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D1000 – Cửa Mica

  Giá: 11.363.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800 – Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W800 D800 – Cửa Mica

  Giá: 10.970.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W600 D1000 – Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W600 D1000 – Cửa Mica

  Giá: 10.028.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W600 D800 - 2 Cửa lưới
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Cabinet 42U W600 D800 - 2 Cửa lưới

  Giá: 9.515.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Open Rack 42U (H1970xW532xD700)
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Open Rack 42U (H1970xW532xD700)

  Giá: 2.650.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19”Cabinet 42U – W600 - D800 - Cửa Mica
  Tủ Mạng VMA-RACK 19”Cabinet 42U – W600 - D800 - Cửa Mica

  Giá: 9.200.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 • Tủ mạng treo tường 6u
  Tủ mạng treo tường 6u

  Giá: 2.410.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Mạng VMA-RACK 19” Wallmount 6U
  Tủ Mạng VMA-RACK 19” Wallmount 6U

  Giá: 1.590.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 • Tủ Rack VMA-RACK 19” Cabinet 27U – D600 cửa mica
  Tủ Rack VMA-RACK 19” Cabinet 27U – D600 cửa mica

  Giá: 5.010.000 VNĐ

  Đặt hàngChi tiết
 •  
 
Newsletter
 • Tham gia hệ thống MailList của chúng tôi, bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, tin tức, khuyến mãi và tuyển dụng của công ty Hợp Thành Thịnh qua email.
Giỏ hàng

Bạn chưa đặt hàng

 

Hỗ trợ khách hàng

htktHướng dẫn đặt hàng

htktGiải đáp kỹ thuật

htktTư vấn kỹ thuật

htkt Bảng giá

htktDownload Driver

Quảng cáo

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner